Provozovatelem TV Senior.cz je Spolek pro občanskou informovanost, Spisová značka: L 10121 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 69347051, se sídlem: Ovenecká 7, 170 00 Praha 7. E-mail kontakt:

Internetová TV tvsenior.cz vznikla v roce 2012. Vlastní obsah podléhá licenci Creative Commons.

Převzaté příspěvky jsou duševním vlastnictvím autorů. Názory autorů se nemusejí shodovat s názory redakce. Zveřejněné články, příspěvky a komentáře z cizích zdrojů necenzurujeme a neneseme za ně odpovědnost.

Podmínky služby. Jestliže považujete některý z příspěvků za porušení autorských práv či jinak poškozující vaše osobní práva, oznamte nám to:

ORGÁN DOHLEDU Na základě § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům služby tvsenior.cz sdělujeme, že dohled nad touto službou zajišťuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).