Toyen: Snící rebelka. Pod tímto názvem otevírá od 4. května 2021 Národní galerie Praha výstavu díla jedné z nejvýznamnějších českých umělkyň 20. století – Toyen. Výstava vyzvedne důležité etapy tvorby umělkyně. A také období od prvních krajin, přes artificialismus – hnutí, které založila v Paříži společně se Štyrským. Až po její hlavní surrealistické obrazy. I zásadní témata z jejího díla, jako je poezie, příroda, erotika či alchymie.

Výstava ukáže její obrazy, kresby a koláže, ale i bohatou ilustrátorskou práci ze sbírek českých a evropských muzeí a soukromých kolekcí. A nebudou chybět rovněž díla, která Toyen darovali přátelé a slavní umělci či básníci jako Yves Tanguy, Victor Brauner, André Breton a další.

Tento výstavní projekt, jež je výsledkem spolupráce s Hamburger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées, se poprvé v historii představí ve třech evropských městech.


Mohlo by Vás zajímat:

Balet mezi obrazy. Příběh lásky Rembrandta a Saskie


Výstava s podtitulem Snící rebelka bude pro veřejnost spolu s uvolněním vládních opatření otevřena od 4. května ve Valdštejnské jízdárně v Praze, a to v prodloužené otevírací době (ÚT-NE: 10.00 – 19.00, ST: 10.00 – 20.30). Prodej vstupenek na časové sloty bude zahájen v úterý 4. 5. v 10.00. Doporučeno je koupit vstupenky online, možnost zakoupení bude i na pokladně.

Umělkyně Marie Černínová – Toyen

Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová (1902–1980), patří k nejoriginálnějším a nejznámějším českým umělkyním 20. století. Ještě za svého života se proslavila i ve Francii, kde trvale žila od roku 1947. Výrazná tvorba a neotřelé životní postoje vzbuzují po celém světě zájem o její osobu i práci. Za šedesát let své kontinuální tvůrčí činnosti a úzkého kontaktu s vůdčími básníky a mysliteli své doby vytvořila mnohovrstevnaté a průkopnické dílo.
Koncepci současného mezinárodního projektu, jehož cílem je představit a znovu připomenout dílo umělkyně v co nejucelenější podobě, vytvořily kurátorky Anna Pravdová, Annie Le Brun a Annabelle Görgen-Lammers. Na spolupráci se podílejí tři prestižní instituce – Národní galerie Praha, Hamburger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées.

Praha, Hamburk, Paříž

„Výstavy v Praze, Hamburku a Paříži budou mít každá svou podobu v závislosti především na muzejním kontextu jednotlivých měst. Všechny jsou ale výsledkem postupně prohlubované spolupráce. Velký dík patří především zapůjčitelům uměleckých děl a řady dalších osob, které zásadním způsobem přispěly v různých etapách k jeho zdařilé realizaci. Bez hlubokého porozumění významu tohoto projektu, jenž Toyen představuje z nového úhlu pohledu, by společný záměr zůstal jen na papíře,“ říká generální ředitelka NGP Alicja Knast.

„Výstava ve Valdštejnské jízdárně bude rozdělena do časových úseků reflektujících důležité etapy tvorby Toyen – artificialismus, první surrealistické období ve třicátých letech, druhou světovou válku. Její pařížský exil po roce 1947 a účast na akcích francouzské surrealistické skupiny, i spolupráci s Éditions Maintenant. Zdůrazní rovněž témata jako poezii, přírodu, erotiku, alchymii, analogii, sen a noc.“ představuje kurátorka.

„Představeny budou nejen obrazy, kresby a koláže, ale i bohatá ilustrační tvorba. Zaměřujeme se také na zásadní spolupráci Toyen s přáteli jak z pražské, tak pařížské surrealistické skupiny, ať už to byli malíři či básníci: Jindřich Štyrský, Jindřich Heisler, André Breton, Benjamin Péret, Radovan Ivšić, Annie Le Brun a další,“ vysvětluje kurátorka Anna Pravdová. „Díla budou zapůjčena z českých a evropských muzeí i soukromých sbírek,“ dodává kurátorka.

Zbyněk Baladrán přispěl k výstavě svým unikátním architektonickým řešením, stejně jako Robert V. Novák, jenž je autorem výstavní grafiky.

U příležitosti výstavy vychází rozsáhlý bohatě ilustrovaný stejnojmenný monografický katalog ve čtyřech jazykových mutacích, z toho česká a anglická verze v pražské premiéře. Na jeho přípravě se podíleli autoři z celého světa, kteří přinesli svůj jedinečný pohled na tvorbu Toyen. Připravena je také především vizuálně založená publikace pro menší i větší diváky Obrazy do kapsy, což je třetí díl z ediční řady NGP.

K výstavě se váže řada vzdělávacích a veřejných programů, zprostředkovávající výtvarné myšlení, tvorbu a imaginaci Toyen. Součástí projektu budou online přednášky domácích a zahraničních odborníků či kreativní dílny. Výstavní prostory rovněž nabídnou interaktivní studio, kam mohou návštěvníci v rámci prohlídky zavítat.


Čtěte také:

Jedinečný projekt Rembrandt je online
Rembrandtové pohromadě v Národní galerii


V souladu se strategií NGP zaměřenou na hledání způsobů, jak oslovit širší publikum, budou i nadále pokračovat online programy a na sociálních sítích budou zveřejňována videa s kurátorskými komentáři k vybraným dílům, program pro děti či komentovaná prohlídka výstavou, kterou v premiéře uvede ČT art.

Více informací o programu naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Národní galerie Praha, kde bude postupně aktualizován.

Partnerem výstavy se stal nadační fond Bohemian Heritage Fund, edukační videa podpořila nadace Badokh a na vzniku tohoto mezinárodního projektu se též podílí Francouzský institut v Praze. Generálním partnerem NGP je Komerční banka.

Toyen: Snící rebelka

Národní galerie Praha (9. 4. – 15. 8. 2021) Hamburger Kunsthalle (24. 9. 2021 – 13. 2. 2022) Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées (25. 3. – 24. 7. 2022)

● Kurátorka výstavy v Národní galerii Praha: Anna Pravdová ve spolupráci s Annie Le Brun a Annabelle Görgen-Lammers
● Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
● Výstavní grafika: Robert V. Novák

Autorka: Eva Sochorová