Záznam kulatého stolu k financování dlouhodobé péče, který pořádá Zdravotnický deník.

Témata: zhodnocení současné situace v dlouhodobé péči, další vývoj v demografii, zapojení státu a soukromého sektoru.