Oprava nejstaršího dochovaného podlahového kolotoče v Evropě, Letenského kolotoče, se blíží k úspěšnému konci. Tato unikátní chráněná technická památka bude znovu zprovozněna. Kolotoč získalo v roce 2004 do své správy Národní technické muzeum a od této chvíle usiluje o jeho záchranu.

Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky, což se nakonec podařilo. Přispěla k tomu také veřejná sbírka na opravu interiéru kolotoče pořádaná Národním technickým muzeem ve spolupráci s MČ Praha 7. Tato veřejná sbírka ke dni 20. prosince 2017 vynesla 770 583,54,- Kč.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr informoval, že rekonstrukce Letenského kolotoče, který je unikátní technickou památkou evropského významu, postoupila do závěrečné etapy. Zdůraznil skvělou spolupráci mezi Národním technickým muzeem a městkou částí Praha 7. Kolotoč, který je více než 120 let starou památkou, se po svém zprovoznění jistě bude těšit velkému zájmu veřejnosti. Tímto také generální ředitel děkuje všem přispěvovatelům za výraznou podporu, a to nejen finanční.
Starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský informoval, že mise na záchranu Letenského kolotoče začala hned po volbách v roce 2014. „Spojili jsme síly s Národním technickým muzeem a uspořádali veřejnou sbírku, která jednoznačně potvrdila, že nejsme jediní, kdo má na kolotoč krásné vzpomínky z dětství a komu na jeho obnově záleží. Rád bych poděkoval všem, díky nimž další generace dětí budou moci získat své vlastní šťastné vzpomínky na Letenský kolotoč,“ uvedl starosta.

„Kolem Letenského kolotoče vznikla velká rodina nadšených fanoušků, což vedle získání potřebných peněz na opravu koní považuji za mimořádnou přidanou hodnotu. Děkuji všem za podporu a pevně věřím, že tyto výjimečné vazby přetrvají i po té, co se kolotoč v příštím roce opět roztočí,“ doplnila radní Hana Třeštíková (PRAHA 7 SOBĚ).

V současnosti je téměř u konce 1. etapa rekonstrukce – oprava stavby novorenesančního kolotoče. S ohledem na náročnost restaurátorských prací se dokončení opravy přesunulo do první poloviny roku 2018. 2. etapa se týká opravy interiéru kolotoče a figur koní. Koncem listopadu 2017 byla podepsána smlouva s dodavatelem na opravu koní a jejich rekonstrukce byla zahájena. Hlavní objem práce na interiéru kolotoče se očekává v první polovině roku 2018.

Díky podpoře široké veřejnosti a firmám se podařilo na opravu interiéru a koní shromáždit částku ve výši 1 770 583,54,- Kč. Do této částky přispěl darem ve výši 600 000,- Kč Nadační fond Avast a darem ve výši 400 000,- Kč Magistrát hl. města Prahy. Organizátoři záchrany Letenského kolotoče se těší, že se podaří kolotoč roztočit na podzim roku 2018. Přejí všem krásný rok 2018.