Fakultní nemocnice Brno je v rámci České republiky vůbec první nemocnicí, kde se uskutečnila aplikace nové technologie v léčbě prostaty a jejího nezhoubného zbytnění pomocí teplé páry, tzv. technologie REZUM. Přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., se svým týmem provedl v minulých dnech už první zákroky u šesti pacientů.

REZUM, tak se jmenuje nová technologie, je vhodná pro léčbu nezhoubného zbytnění prostaty o velikosti 30 až 80 ml u mužů nad padesát let a spočívá v aplikaci sterilní páry do prostaty. Na rozdíl od konvenční endoskopické operace, laserové operace či radiofrekvenční ablace, nevyžaduje Rezum hospitalizaci, tedy delší pobyt v nemocnici. Výkon je velmi krátký (jedná se o několik minut) a je prováděn v lokálním znecitlivění. Rekonvalescence probíhá mnohem rychleji než u standardních metod. Léčba REZUM si klade za cíl stát se alternativou metody první volby.

Základním a unikátním momentem nové technologie je fyzikální princip tzv. konvektivního vedení tepelné energie při aplikaci vodní páry do živé tkáně. Je zcela odlišný od tzv. konduktivního vedení tepelné energie, ke kterému dochází při aplikaci všech ostatních zdrojů (laser, termoterapie, radiofrekvenční ablace…), kdy se energie šíří z buňky na buňku s rizikem nežádoucího poškození okolních tkání a dochází k zániku buněk, nekróze, karbonizaci či jizvení se všemi negativními důsledky.

Při konvektivním vedení, které následuje po aplikaci sterilní vodní páry do tkáně ohraničené přirozenými anatomickými obaly (prostatická žláza je pro svoje uspořádání obzvláště výhodná) dochází k okamžitému rovnoměrnému rozšíření v preformovaném prostoru a při přechodu páry ze skupenství plynného zpět do tekutého (voda) se uvolňuje tepelná energie, která vede k šetrné denaturaci buněčných membrán a k buněčné smrti bez nekrózy, karbonizace (teplota v tkáni nepřevyšuje 70°C), či jizvení, tedy bez rizika poškození okolních tkání. Takto vzniklá léze je následně přirozenými reparačními mechanismy organismu samovolně eliminována a během tří měsíců prakticky vymizí, a s ní i problém jménem „nezhoubné zbytnění prostaty“.

„Pára je aplikovaná jehlou prostřednictvím speciálního endoskopického zařízení zavedeného do močové trubice v její prostatické části. Výkon je prováděn v místní anestezii a je v zásadě koncipován jako ambulantní,“ upřesňuje přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Supermoderní technologie se již používá ve Spojených státech, v Evropě zatím především ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Švédsku atd. Zatím se jedná o zdravotními pojišťovnami nehrazený výkon, a jeho cena je shodná jako v ostatních evropských zemích, tedy 35 tis. Kč bez DPH. Na českém území dodává potřebné vybavení firma SurgiCare.

„K bezpečí pacienta významně přispívá i fakt, že každý lékař, který bude chtít svým pacientům Rezum léčbu vodní párou poskytnout, musí být nejprve osobně proškolen v evropském školicím centru,“ uvedl jednatel a ředitel společnosti SurgiCare Mgr. Luděk Sekyra. Společnost SurgiCare s.r.o. vznikla v roce 2012 a do českého zdravotnictví po celou dobu své existence přináší produkty předních světových výrobců zdravotnického materiálu. Pan Sekyra naší redakci také informoval, že v nedaleké budoucnosti bude možné léčbu podstoupit i v Praze.

Autor: Mgr. Pavel Žára, M. A. a redakce