Od prosince 2023 mohou klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)podat svou žádost o důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, a to s využitím své elektronické identifikace. Návod jak na to vysvětluje video výše

Součástí služby je informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu a také možnost doložit chybějící dokumenty. Po vyplnění a odeslání žádosti klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Jedná se o další významný krok v digitalizaci celého úřadu.
Služba „Žádost o důchod online“ je velmi propracovaná a přesto uživatelsky přívětivá. Do služby se klienti přihlásí prostřednictvím identity občana. Například: eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, nebo přihlašovacích údajů k datové schránce. Případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

Do žádosti o důchod se automaticky načtou všechny pojistné doby a informace, které ČSSZ eviduje. Poté klient doplní ostatní požadované údaje a případně vloží elektronické originály nebo skeny dokumentů nezbytných pro doložení nároku a výpočet výše důchodu. Pokud jsou přiložené dokumenty pouze naskenované, může okresní správa v případě pochybnosti o pravosti požádat o jejich převedení autorizovanou konverzí, předložení originálu anebo o úředně ověřenou kopii v listinné podobě.