S vážnou zdravotní diagnózou se v České republice setkají každý rok tisíce lidí. Většina z nich netuší, že se mohou obrátit na pacientské organizace, které působí napříč naší zemí a pomáhají zvládat šok z náhlé diagnózy.

V České republice působí přes 140 pacientských organizací a stále vznikají nové. Zapojení se do jejich aktivit pacientům přináší ohromné benefity, ale o jejich existenci mnoho z nich nemá tušení.

„A to chceme společně s NAPO změnit,“ říká Lucie Růžičková, koordinátorka vzdělávání Pacientského hubu, který funguje pod Ministerstvem zdravotnictví České republiky.


Otužilí senioři radí jak se dožít ve zdraví vysokého věku
Jak ulevit očím při dlouhé práci na počítači?


Důležitá úloha pacientských organizací

Pacientské organizace odvádějí velmi důležitou práci. Jsou průvodci lidem se závažným onemocněním i jejich rodinám, hájí zájmy pacientů při přípravě zákonů a politik. Významné jsou i jejich aktivity v oblasti prevence.

Analýza společnosti EY ukázala, že svou činností státu ušetří desítky miliard korun ročně. Je žádoucí, aby veřejnost věděla o existenci pacientských organizací a neváhala je požádat o pomoc v případě, kdy do života vstoupí vážná diagnóza,“ říká Robert Hejzák, předseda Národní asociace pacientských organizací (NAPO).

Pacientský hub pomáhá pacientským organizacím na cestě k soběstačnosti a nezávislosti, posiluje jejich kompetence v oblasti obhajování práv pacientů, iniciuje setkávání pacientů, expertů a veřejnosti.

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) je zastřešující organizace, která vznikla v roce 2022. V současné době sdružuje 42 pacientských organizací. Hlavní náplní činnosti je hájení práv pacientů.

NAPO pomáhá jednotlivým pacientským organizacím v rozvoji a sjednocuje jejich hlas při jednání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, farmaceutickým byznysem i lékařskými společnostmi.

Kde hledat pomoc

● Pomoc pacientům nabízí Portál pro pacienty a pacientské organizace zde