Radku Tesárkovou jistě není třeba sousedům Prahy 7 dlouze představovat. Zdejší rodačka vystudovala FF UK v Praze (český jazyk a literatura, historie, divadelní věda), VOŠ Herecká. Působí jako lektorka, režisérka, dramaturgyně, herečka, moderátorka, autorka textů, vedoucí výběrových souborů Za oponou, Šupitopresto, CO?!, K. O. a kroužku Skřítci I. Je zakladatelka DDS Ty-já-tr a Putování s Huculem. Výčet jejich uměleckých aktivit je rozsáhlý.

Slovy známého místního patriota a blogera z Prahy 7 Josefa Hejmy se Radčinym hlavním chlebem a chlebem opravdu voňavým, stalo dětské divadlo. A kůrkou bílou na tom křupavém chlebu se stala herecká činnost v řadě divadelních projektů.

Jedním z nich je již zmiňované Putování s Huculem. Je to akce nejen výchovná. Děti-herci putují po vzoru starých komediantů od vesnice k vesnici s povozem taženým dvěma huculskými koňmi po Kokořínsku, hrají divadlo a současně rozvíjeí úctu a respekt k naší krásné přírodě. Výtěžek z dobrovolného vstupného je vždy věnován na dobročinné účely.

Díky zkušenosti s divadlem v minulosti, napadla Petra, jejího manžela, myšlenka Divadelního projektu pro děti. Hrát nádherná představení pro děti, které nejsou z Prahy a nebo nemohou z různých důvodů přijít do divadla.

Cílem projektu je nabídnout dětem i rodičům smysluplná představení s vysokou uměleckou úrovní. Zábavnou formou pomocí básní, pohádek, písniček a říkadel, rozvíjet dětskou fantazii, hudební cítění, rozšiřovat slovní zásobu a ukazovat krásy českého jazyka.

Radka a Petr Tesárkovi připravili sto představení pro děti z dětských domovů, nemocnic, mateřských a základních škol v režii hudebníka, skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče.

Hrají pro děti, které nedostaly šanci vyrůstat v šťastné rodině. „Neumíte si představit, kolik radostí přináší naše hry do dětských domovů. Jak pomáhájí nemocným dětem v době hospitalizace. Umožní jim alespoň na malou chvíli zapomenout na bolest, smutek, odloučení od rodiny a kamarádů“ vysvětluje Petr. Děti shlédnou představení Entenýky a Endele Vendele, které je zaměřené na naše tradice, na český jazyk, hudbu, lidové písně a pohyb. Zapojí se do představení a mají možnost dále navštěvovat literárně dramatické a pohybově hudební hodiny, kde budou rozvíjet sebe. „Představení hrajeme i pro české děti, které žijí v zahraničí a navštěvuji české školy a centra“ doplňuje Petr.

Aby svůj projekt mohli Radka a Petr realizovat, rozhodli se pro veřejnou sbírku. Oslovují veřejnost, aby pomohla finančně podpořit tento smysluplný projekt. Umělecké sny jsou vždycky větší než rozpočet, snění je na umění sympatické. Peníze, které by představy kumštýřů uvedly v život, se ale shánějí čím dál obtížněji. Kultura, na rozdíl od sportu, nemůže obdarovat reklamou kostým Hamleta, jako hokejového brankáře ani oblepit bannery dekoraci Labutího jezera, Náklady na představení se přitom zvyšují. Vybrané prostředky použijí na výpravu, zvuk, osvětlení, autorská práva, dopravu, dárky pro děti a další nezbytné náklady jako jsou třeba kostýmy, rekvizity.

● Pomoci rozzářit úsměvy na dětských tvářích můžete i vy jakoukoli finanční částkou, zde Žádná částka není malá…